Administrasjon


Hestevelferd er registrert i Enhetsregisteret under foretaksnavnet Hestevelferd Lindholm

Organisasjonsnummer: 826133392

Adresse: Husebygrenda 22, 0378 OSLO

Kontonummer: 1813 41 47837

Telefonnummer: 95223999

E-post: tone@hestevelferd.no eller post@hestevelferd.no

Scroll to Top