Hva vil vi?

Hestevelferd er en uavhengig interessegruppe som jobber for å bedre alle hesters livskvalitet gjennom holdningsendringer, kunnskapsheving og endrede regler og forskrifter.

Vi er opptatt av hestens egenverdi. Alle hester skal ha et godt hesteliv, uavhengig av hva folk ønsker å bruke dem til.

Hvordan jobber vi? 

Vi samler, systematiserer og forteller om relevant forskning. Det finnes veldig mye kunnskap om hesters artstypiske behov, og om atferd, læring og velferd generelt. Vi ønsker å bidra til at denne kunnskapen blir lettere tilgjengelig for folk som ikke er vant til å lete i forskningsdatabaser, eller som synes det er tungvint å lese forskningsartikler.

Vi samarbeider med forskere og andre folk med relevant kunnskap og kompetanse. Sammen lager vi forelesninger og infomateriell om viktige temaer. Vi samler også fortløpende gode nettressurser om hestevelferd.

I tillegg sørger vi for at politikerne ikke glemmer hestene. Vi gir innspill, ber om møter og følger opp saker som angår alle hesters velferd og livskvalitet.

Hvem er vi?

Hestevelferd drives i dag av Tone Lindholm, Iris Alm Faleide, Crispin Parelius Johannessen og Trude Øverlie. I enkeltsaker samarbeider vi med andre folk som ønsker å bidra. 

jobber…
Flott! Du står på lista.
Scroll to Top