VÅRT ARBEID

  • Vi samler, systematiserer og forteller om relevant forskning.
  • Sammen med forskere og andre folk med relevant kunnskap og kompetanse lager vi egne forelesninger og infomateriell om viktige temaer.
  • Vi sørger for at politikerne ikke glemmer hestene. Vi skriver brev, ber om møter og gir innspill til politisk arbeid med dyrevelferdsspørsmål.

Vårt aller viktigste arbeid er kunnskapsformidling. For at denne kunnskapen skal være tilgjengelig for så mange som mulig er alt arbeidet vårt gratis og fritt tilgjengelig for alle.

jobber…
Flott! Du står på lista.
Scroll to Top