Hester som brukes i biologisk og medisinsk industri

For noen hundre år siden var antistoffer fra hesteblod den eneste effektive medisinen mot difteri og stivkrampe, og selv om vaksineutviklingen har kommet veldig langt i dag, brukes fortsatt slike antistoffer noen ganger til behandling av for eksempel rabies. Det er også anbefalt at lignende antistoffer benyttes ved behandling av ebola, og det er foreslått å bruke antistoffer fra hesteblod til behandling av COVID-19. I tillegg tappes hester for blod for å utvinne motgift mot bitt og stikk fra diverse slanger, edderkopper, maneter og skorpioner. Fra urinen til drektige hopper utvinnes østrogen til medisinsk bruk, og fra blodet til drektige hopper utvinnes hormonet eCG som jeg har skrevet om tidligere her: Blodshopper (hestevelferd.no) Hvert år regner man med at det brukes titusenvis av hester til utvinning og produksjon av ulike biologiske og medisinske produkter. I forhold til resten av hestesportindustrien er dette lilleputtvirksomhet, men ikke desto mindre er det viktig at hestene som brukes til dette er sikret grunnleggende god velferd. Dessverre finnes det svært få retningslinjer som sier noe om krav til velferd for disse hestene. Canada har egne retningslinjer for drektige hopper som brukes for å utvinne østrogen fra urin, og WHO har en retningslinje for selve blodtappingen av hest for å utvinne motgift mot slangegift. Denne omhandler kun det praktiske rundt selve tappingen og sier ingenting om velferden til hestene generelt. Utover dette finnes det ingen regler som store produsentland som for eksempel Russland, Brasil eller India må forholde seg til. Nå er det lagt fram forslag til en generell retningslinje som kan sikre velferden til hestene som brukes i denne industrien. Den inkluderer anbefalinger om blant annet fôring, transport og utetid med andre hester. Du kan lese hele her: Recommendations for Ensuring Good Welfare of Horses Used for Industrial Blood, Serum, or Urine Production (nih.gov)
Scroll to Top
%d bloggere liker dette: