Visste du at hester i Norge ikke har krav på kontinuerlig tilgang på drikkevann? Kombinert med at det ikke finnes krav til at hester i luftegård og på beite skal ha mulighet til å stå i skyggen, fører dette til helt uholdbare situasjoner for mange hester nå i løpet av sommermånedene.

Fri tilgang til vann og skygge er grunnleggende viktig for at hesten skal ha mulighet til å regulere kroppstemperatur.

Dagens Forskrift om velferd for hest sier at «Alle hester skal ha tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet..» Problemet er at det ikke er definert hva «tilstrekkelig tilgang» innebærer. I dagens veileder til forskriften står det: «Hester bør ha kontinuerlig tilgang på drikkevann. Hester må få drikke seg utørste minst 2 ganger pr dag…»

Vi mener at ordlyden må endres til at alle hester SKAL (ikke bør) ha kontinuerlig tilgang på friskt drikkevann på området der de lever. Vi vil også at alle hester skal ha mulighet til å oppsøke skygge. Dette er kun noen av sakene vi mener må inkluderes for å sikre bedre velferd og livskvalitet for alle hester i Norge.

Vi var nylig på innspillsmøte om sports- og familiedyr, og kommer til å følge opp våre forslag med nye konkretiseringer til høsten.

Vårt innledende innspill kan du lese her: https://www.regjeringen.no/contentassets/5bccb513f5cf47c78995247bce67b672/hestevelferd.no.pdf

Scroll to Top