Hester som holdes i grupper er bedre på å forstå signaler fra mennesker, enn hester som holdes alene

Hester som holdes i flokk og som har store områder å bevege seg på, er bedre til å følge tegn og signaler fra mennesker. Det ser ut til at dette gjelder uavhengig om hesten kjenner mennesket fra før, eller ikke.

Forskerne tror at hester som lever i grupper (i denne studien fra 3 hester og oppover) får mer kognitive stimuli, enn hester som står alene eller kun med én annen hest. Det å kunne interagere i ulike sosiale situasjoner med flere individer, kan bidra til at hestene også blir bedre på å kommunisere med mennesker.

«Overall horses’ success rate at following the informant given cues improved with the horse age and was not affected by their relationship length with the familiar informant or the informant familiarity. This indicates that the horses may learn overtime how to read human-given cues and apply it to familiar and unfamiliar humans. Second, this study shows that the living conditions of the horses had an impact on their ability to follow human indication. The housing and social environment of horses is a challenge for the stakeholders related to equine behaviour and welfare. Our results support the idea that offering an appropriate environment to horses, by providing access to pasture and the ability to freely interact with conspecifics could contribute to the development of socio-cognitive abilities of individuals towards humans.»

Hele artikkelen finner du her: What drives horse success at following human-given cues? An investigation of handler familiarity and living conditions

https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-023-01775-0

Scroll to Top