Inspirerende lesning fra Det Dyreetiske Råd i Danmark.

Rådet har jobbet med en uttalelse om hester i hestesporten siden 2019, og nå er den klar. Den 54 sider lange rapporten inneholder blant annet anbefalinger om oppstalling, trening, utdanning av stevnepersonell og hestens holdbarhet.

Vi anbefaler alle å lese rapporten i sin helhet, men her er to uttdrag fra konklusjonen:

«Det Dyreetiske Råd har noteret sig, at Dansk Ride Forbund har udarbejdet en række regler og retningslinjer for brug af heste til sport. Rådet peger dog på en række uklarheder og finder, at der er behov for at gøre op med synet på hesten som en atlet og i stedet anerkende, at hestes deltagelse i konkurrencer alene handler om menneskers interesser og ambitioner.»

«Det Dyreetiske Råd anbefaler, at hesten holdes i overensstemmelse med dens natur, fx i forhold til artsfællekontakt og muligheder for motion med fri bevægelse, og at hestens sociale behov prioriteres over menneskers behov for, at hesten kan yde en bestemt præstation.»

Hele rapporten finner du her:

Udtalelse om brug af heste til sport

https://detdyreetiskeraad.dk/…/udtalelse-om-brug-af…

Scroll to Top