Protokoll for å kunne vurdere bittrelaterte skader i hestens munnviker

Forskere har utviklet en standardisert protokoll for å systematisk kunne vurdere tegn på bittrelaterte skader i hestens munnviker. Studien baserer seg på undersøkelse av 206 hester i forbindelse med rutinemessige undersøkelse av tenner og munnhule.

Resultatene viste blant annet at jo høyere nivå hesten konkurrerte på, jo mer arrvev fant man i munnen til hesten.

Forskerne mener at protokollen for eksempel kan brukes for å dokumentere eventuelle skader ved inspeksjon av hester på stevneområder.

«This paper describes a consistent and thorough protocol for examining and describing pathological changes at and around the oral commissures. The OCA protocol can be used to document findings in relation to governance of horse welfare in sport. In this study, good visualisation was attained by sedating the horses and using a speculum for the examination. However, the protocol can equally be used for inspections on site at competitions without sedation or use of speculum.”

Hele artikkelen finner du her: https://www.mdpi.com/2076-2615/12/5/643#

Assessment of Skin and Mucosa at the Equine Oral Commissures to Assess Pathology from Bit Wear: The Oral Commissure Assessment Protocol (OCA) for Analysis and Categorisation of Oral Commissures

Scroll to Top