Innspill til dyrevelferdsmeldingen

I vårt innspill til den nye dyrevelferdsmeldingen har vi bedt om flere tiltak som vi mener kan gi bedre velferd og livskvalitet for norske hester.

Her er noen eksempler på hva vi har foreslått:

Forskningsbasert kunnskap må ligge til grunn for alle beslutninger som tas. I dag vet vi mye om hva som må til for at hestene skal ha et godt liv. Nå må denne kunnskapen brukes i praksis.

Vi ønsker en langsiktig overgang til at hester i Norge skal holdes på løsdrift. Vi mener at hestene må få velge selv om de vil være inne eller ute. I Norge er det mye dårlig vær, og det er ikke bra å stå ute i en liten luftegård uten mulighet for le eller tørre områder. Løsdrift i gruppe ivaretar hestens velferd ved at de grunnleggende behovene for bevegelse og samvær med andre hester blir dekket. Det er fullt mulig å bygge moderne løsdriftsanlegg med alle fasiliteter for både hester og ryttere.

Spiltau som oppstallingsform må fases ut. I første omgang kan man forby innstallering av spiltau i nybygg.

Alle hester skal ut i luftegård i mange timer, hver dag.

Øke arealkrav på liggehaller, bokser og luftegårder. Hester trenger mye plass! Særlig hvis de skal leve sammen i grupper.

Forby rollkür, stramme neseremmer og annet utstyr som er vist å påføre smerter og unødig stress. Det har ved gjentatte anledninger vist seg at ryttersportens forbund ikke greier å følge opp egne regler på dette området. Nå må norske politikere verne om hestene i sporten ved å forby smertefullt utstyr.

Forbud mot å starte toåringer i trav- og galoppløp.

I løpet av våren 2023 starter i arbeidet med å følge opp disse forslagene, og ta kontakt med representanter fra de ulike politiske partiene.

Scroll to Top