Nyttårsraketter – desensitivisering og motbetinging

Mange opplever dessverre at hesten deres blir skremt av raketter på nyttårsaften. Dette kan være tidkrevende å gjøre noe med, så kan det være lurt å tenke på neste nyttårskveld så tidlig som mulig! Her har jeg skrevet litt om hvordan man kan jobbe med dette.

Når vi trener hester som sliter med frykt (eller aggresjon, eller andre ikke-viljestyrte følelsesmessige responser), så er det i all hovedsak to teknikker vi benytter oss av:

  • Desensitivisering
  • Motbetinging

Desensitivisering

Målet med desensitivisering er at hesten skal venne seg til det den normalt sett reagerer på, i dette tilfellet: lyset, lyden og lukten fra fyrverkeri. Den generelle fremgangsmåten innebærer å eksponere hesten for det den reagerer på, men med stor nok avstand og / eller lav nok intensitet til at reaksjonen ikke utløses.

Når det gjelder fyrverkeri, så ser du antakelig en utfordring med en gang. Det er jo ikke bare én ting hesten potensielt kan reagere på, men flere – både lys, lyd og lukt. Dette gjør selvsagt at utfordringen blir større, men det er vel verdt å jobbe med det man faktisk kan få trent på i kontrollerte former, nemlig lyden.

Fremgangsmåte:

Eksponer hesten for lyden av fyrverkeri (det finnes mange filer/videoer for dette formålet for eksempel denne på Youtube Firework Sounds – Desensitizing Sounds for Dogs, Cats and other animals – YouTube).

Begynn med så lavt volum at hesten ikke reagerer med frykt. Øk volumet gradvis, helt til hesten ikke reagerer på den normale lydstyrken til fyrverkeri. Husk å ta hensyn til andre hester i nærheten! Helst bør du trene på dette med hesten løs på et trygt område, uten at andre hester i nærheten kan bli skremt.

Motbetinging

Målet med motbetinging er å endre hestens følelsesmessige reaksjon på lyden av fyrverkeriet. Det vil si at vi ønsker at hesten skal assosiere lyden med noe positivt, i stedet for å bli redd. Dette gjør vi ved å koble lyden av fyrverkeri med noe hesten synes er veldig positivt. Her er mat uten tvil det som er mest effektivt å bruke (og gjerne noe som er ekstra godt!).

Desensitivisering og motbetinging brukes som regel samtidig. Det vil si at du for eksempel kan strø godbiter på bakken samtidig som du gradvis øker volumet på avspillingen.

Og husk at dette er tålmodighetsarbeide! Det er hesten som bestemmer hvor fort du kan gå frem, og akkurat som for oss mennesker, så kan det ta lang tid å endre fryktreaksjoner. Fyrverkeri er ekstra vanskelig å jobbe med, nettopp fordi det er vanskelig eller umulig å jobbe kontrollert med syns- og luktinntrykkene som følger med. Men dersom du greier å endre hestens reaksjon på lyden, kan det være til god hjelp. Det er uansett verdt et forsøk, og nå har du god tid til å jobbe med dette, frem til neste nyttårsaften.

Scroll to Top