Vennlig håndtering av hoppa påvirker føllet

Forskning viser at vennlige interaksjoner mellom mennesker og hoppe påvirker føllet positivt.

I en studie ble 41 føll og mødrene deres delt i to grupper. I den ene gruppa ble hoppa børstet og håndfôret i ca. 15 min de 5 første dagene etter fødsel. I den andre gruppa ble hoppa ikke håndtert.

Resultatene viste at føllene med hoppe som ble håndtert, tok mer initiativ til kontakt med folk, det var lettere å venne dem til en pad på ryggen og de var tryggere i testsituasjoner med ukjente mennesker. Denne effekten varte i minst ett år.

Kilde: Human–mare relationships and behaviour of foals toward humans

https://www.researchgate.net/…/248335177_Human-mare…

Scroll to Top