Hvorfor bruker du neserem?

Resultatene fra en spørreundersøkelse blant over 3000 hestesportsutøvere fra ulike grener,  viser at de vanligste grunnene som oppgis for bruk av neserem er:

  • å hindre hesten i å legge tungen over bittet
  • at hesten ser bedre ut med neserem på
  • at det står i reglementet at hesten skal ha på neserem
  • at «neseremmen fulgte med hodelaget da jeg kjøpte det»

Disse resultatene tyder på en generell manglende bevissthet rundt hvordan en neserem kan påvirke hesten.

En neserem er først og fremst laget for å holde hestens kjever lukket, og vil dermed skjule tegn på motstand og / eller smerte fra hestens side (for eksempel at den åpner munnen eller legger tunga over bittet). Ved å tvinge hesten til å holde munnen igjen, økes rytterens kontroll over hesten, fordi bittet potensielt blir mer smertefullt. En stram neserem vil også hindre hesten i å utføre naturlig atferd som tygging, svelging og gjesping, og er dermed i seg selv alltid et velferdsproblem.

Kilde: The Reported Use of Nosebands in Racing and Equestrian Pursuits

https://www.researchgate.net/publication/341068099_The_Reported_Use_of_Nosebands_in_Racing_and_Equestrian_Pursuits

Scroll to Top