La hesten gå ute i flokk

De fleste hesteeiere vet at hesten har det aller best når den får gå ut i flokk med gode venner. Og forskning viser det samme; når hester som vanligvis holdes inne i bokser, slippes ut på beite med andre hester, forsvinner tegn på dårlig velferd slik som stereotypier, apati og aggresjon omtrent fullstendig.

Men den positive effekten av sommerbeite varer ikke når hestene settes tilbake i boksene. Ofte ser man faktisk en kraftig økning i stereotypier og såkalt hyperårvåkenhet når hestene settes inn igjen. Etter en stund er hestenes velferdssituasjon tilbake til der den var før beiteslipp

Kilde: Effects of a temporary period on pasture on the welfare state of horses housed in individual boxes | Semantic Scholar

Scroll to Top