Dominansteorien er utdatert

Har du noen gang blitt fortalt at du må være en god og tydelige leder for hesten din? Og ikke helt forstått hva det egentlig betyr?

I så fall er du ikke alene. Idéen om at lederskap og dominans er viktig når vi trener hester, er gammeldags tankegang som ikke bygger på det vi i dag vet om hesters atferd og evne til læring. For det første vet vi at hos hester som lever sammen og kjenner hverandre godt, så er relasjonene dem imellom i all hovedsak vennlige. Det er kun ved tilfeller av begrenset tilgang til en ressurs, at man ser at noen individer er dominante i forhold til andre, for eksempel når én hest kan velge å spise av en haug med høy, mens en annen viker unna. Men de sosiale forholdene som hestene har seg imellom, kan ikke overføres til forholdet mellom hest og menneske, rett og slett fordi vi ikke er hester!

Vi kan endre hestens atferd gjennom trening, og forklare hva som skjer ved hjelp av læringsteori, ikke med ulne begreper som dominans og lederskap.

Kilde: https://www.sciencedirect.com/…/pii/S0737080617300059…

Scroll to Top