Hva er langtidseffektene av fôring med høynett?

Dette har en gruppe forskere nylig prøvd å finne ut mer om. I denne innledende studien har de sett på hvordan høy og lav plassering av høynettet påvirker vinklene i hestens rygg, hals og kjeve. Når nettet ble plassert lavt, var vinklene i ryggen i all hovedsak de samme som når hestene spiser fra bakken. Halsen og kjeven derimot, brukes på en unaturlig måte uavhengig av hvor høyt nettet henger.

Høynett kan være et veldig verdifullt hjelpemiddel for å forlenge spisetiden til hestene, men det er helt klart viktig å følge med på mulige skadelige langtidsvirkninger som følge av unaturlig spisestilling.

Kilde: Studying the Shape Variations of the Back, the Neck, and the Mandibular Angle of Horses Depending on Specific Feeding Postures Using Geometric Morphometrics

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/3/763/htm

Scroll to Top