Belønningsbasert tankegang

I belønningsbasert trening fokuserer vi på hva vi vil at hesten skal gjøre, altså det vi mener er riktig atferd, i stedet for å fokusere på feilene. Vi legger til rette for at hesten lykkes med oppgavene, ved for eksempel å starte treningen i rolige omgivelser, passer på at den har spist, at den ikke kommer rett fra boksen osv. Når hesten lykkes, belønner vi den, slik at vi får mer av den riktige atferden (mat er effektiv belønning for de fleste, noen syns også det er godt å bli klødd eller lignende). Hesten utfører dermed riktig atferd for å oppnå et gode, ikke for å unngå ubehag.

Scroll to Top